• ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon
  • Deney Laboratuvarı Akreditasyonu

ISO 17025 Standart

ISO 17025 Standart

ISO 17025 Deney ve Uyumluluk Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanmıştır.
ISO 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. ISO 17025; Laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO 17025 Belgesi herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
ISO 17025, kalite sistemi faaliyetlerini, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya uyumluluk laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

Deney Laboratuvarı Akreditasyonu

Deney Laboratuvarı Akreditasyonu

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının teknik yeterliliğini tanıyan akreditasyon kuruluşları, bu laboratuvarların akreditasyonuna temel olarak bu standardı kullanmalıdır.
Madde 4, kusursuz bir yönetim için gereken şartları belirtir.
Madde 5, laboratuvarın yaptığı çeşitli deneylerin ve/veya kalibrasyonların teknik yeterliliğini göstermek için sağlaması gereken şartları belirtir.
Bir Deney Laboratuvarı Akreditasyonu tarafından yapılan deneylerin ve/veya kalibrasyonların doğruluk ve güvenilirliğini aşağıdaki faktörler belirler.

  • İnsan faktörü (Madde 5.2),
  • Yerleşim ve çevre şartları (Madde 5.3),
  • Deney ve kalibrasyon metotları ve bu metotların geçerli kılınması (Madde 5.4),
  • Cihazlar (Madde 5.5),
  • Ölçme izlenebilirliği (Madde 5.6),
  • Numune alma (Madde 5.7),
  • Deney ve kalibrasyon malzemelerinin taşınması (Madde 5.8).

ISO 17025 Kimler Uygulayabilir

ISO 17025 Kimler Uygulayabilir

ISO 17025 Standardı deney ve / veya kalibrasyon  hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir  . Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. 

Birinci taraf Laboratuvarlar : Üreticinin Laboratuvarları
İkinci taraf Laboratuvarlar : Müşteri Laboratuvarları

Üçüncü taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar

ISO 17025 Standardı , personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir.

ISO 17025 Standardı

Test-tubes with blue liquids over business document

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi

Deney Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Gereken Şartlar

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi

Laboratuvarların akreditasyonu için Türkiye’de ISO 17025 standardı kullanılmaktadır. Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanı teknik yeterliliği sağlamakla görevlidir. Teknik yeterlilik kavramı içerisinde personel yeterliliği, test metotları ve cihazlar yer alır. Uygun personel seçimi ve eğitimi, test metotlarının iyi tanınması ve gerekli hallerde geliştirilmesi, metotların sürekli izlenerek kalite güvencesinin sağlanması, metoda uygun cihaz kullanımıyla birlikte çevre ve yerleşim koşullarının takibi de bu kavram içerisinde yer alır. Devamı